YHTEISÖVEROJA ON VARAA VAIKKA KOROTTAA

Suomen yhteisöverokanta on muihin vientivetoisiin maihin verrattuna edelleen alhainen.
Iloiset Veronmaksajat muistuttaa lisäksi keskustelun harhaanjohtavuudesta, sillä erilaisten
verotukien ja muiden verohelpotusten johdosta yhteisöveroprosentin vertaaminen maittain
ei ole hedelmällistä.

”Suomessa palautetaan erilaisina tukina yrityksille vuosittain merkittäviä summia. Lisäksi
yrityksiä kohdellaan eriarvoisesti niin kauan, kuin isot pystyvät suunnittelemaan ja
pakenemaan verojen maksua pienten kustannuksella.” muistuttaa Ilosten puheenjohtaja
Minna Salminen. Pienet yritykset maksavat yhteisöveroista 30 prosenttia isojen maksaessa 5.

Yhteisöveroa on jo viime vuosina laskettu. 1.1.2012 yhteisövero laskettiin 24,5 prosenttiin.
Vuosina 2005-2011 se oli 26 prosenttia, kun se sitä aikaisemmin oli vielä 29 prosenttia.
Samaan aikaan työttömyys Suomessa on kasvanut.

Yritystukien määrä on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana yli 50 prosenttia. Valtio
tuki yrityksiä avustuksina, lainoina ja takauksina vuonna 2011 noin 1230 milj. eurolla.
Yhteisöveroja maksettiin samana vuonna n. 4700 milj. euroa. Vuonna 2007 yhteisöveroja
maksettiin vielä yli 7000 milj. Euroa. Veroa maksavien yhteisöjen lukumäärä on pysynyt tänä
aikana lähes samana, eli hyötyjiä löytyy.

”Voidaan perustellusti kysyä, onko yhteiskunnan maksamat tuet kohdistuneet oikein? Entä
mikä on ollut tilanne yritysten yhteiskuntavastuun kanssa samana aikana?” Salminen kysyy.

Yrityksiä tuetaan lisäksi mittavilla yrityspalveluilla, joissa työskentelee noin 4 400 henkeä, eli
tuki yrityksille tätä kautta on n. 350 milj. euroa palkkakustannuksina.

Iloiset Veronmaksajat vaatii, että yritysten tukipolitiikkaan tulee järkeä ja että
yhteisövero pidetään nykyisellään tai sitä voidaan jopa nostaa. Lisäksi erilaisia
verovähennyksiä pitää entisestään karsia sieltä, missä ne kohdistuvat epätasaisesti ja yleensä
hyvätuloisille. ”Kotitalousvähennys on yksi näistä verovähennyksistä, joka sietää joutaa
historiaan.” vaatii Minna Salminen.

Iloiset Veronmaksajat on vuonna 2004 perustettu yhdistys, jonka tarkoitus on osallistua
verokeskusteluun tuomalla esiin verotuksen hyötyjä ja muistuttamalla verotuksen
oikeudenmukaisuudesta.

Lisätiedot: puheenjohtaja Minna Salminen
salminenminnajo@gmail.com tai 040 562 0241

Advertisement
Kategoria(t): Ajankohtaista. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.