Raamisopimuksen lasku on maksettava oikeudenmukaisesti

Valtion budjetin yhteydessä päätetään myös marraskuussa sovitun raamisopimuksen tuomasta lisälaskusta veronmaksajille. Hallituksen 400 miljoonaa euroa maksava vastaantulo lisää paineita valtion velan kasvattamiseen, verojen kiristyksiin ja palvelujen leikkauksiin. Vaikka keskeinen osa raamisopimuksen myötä sovituista hallituksen myötäjäisistä hyödyttää yrittäjiä, laskun kuittaavat veronmaksajat. Iloiset veronmaksajat ry ei pidä tätä oikeudenmukaisena politiikkana.

Raamisopimuksen kustannuksia ei saa maksattaa pienituloisilla. Iloiset Veronmaksajat ry vaatii, että toimet kohdistetaan siihen väestönosaan, joka pystyy kantamaan seuraukset parhaiten. Lisää valtion tuottoja on haettava verovähennysten leikkaamisella. Tällaisia hyvin toimeentulevaan väestönosaan kohdistuvia vähennyksiä ovat asuntojen myyntivoiton verovapauden poistaminen, asuntolainan korkovähennyksen poistaminen ja työmatkakuluihin kohdistuvien vähennysten leikkaaminen. Lisäksi veronkorotuksia on kohdistettava lisää pääomatuloihin ja kerskakulutukseen sekä ympäristöä kuormittaviin toimiin kohdistuvien hankintojen verottamiseen.

Hallituksen on myös lisättävä toimia harmaan talouden valvonnan tehostamiseen ja verosuunnittelun järkeistämiseen. Harmaata taloutta tulee kitkeä lisäämällä resursseja aidosti valvovaan ja toimeenpanevaan viranomaistoimintaan. Näin henkilöön kohdistuva verotus voidaan pitää maltillisena. Hallituksen on myös käynnistettävä pohdinta epäterveen ja veropetoksiin rinnastettavan verosuunnittelun ehkäisemiseksi.

lisätietoja:

puheenjohtaja Minna Ahola

Kategoria(t): Ajankohtaista

Syyskokous ja keskustelu 14.12. klo 18.30 alkaen

Iloiset Veronmaksajat ry:n syyskokous pidetään keskiviikkona 14.12. klo 18.30 alkaen pub Karhunpojassa, Helsingissä osoitteessa Hakaniemenkatu 7.

Asialistalla ovat seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Kokouksen järjestäytyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Toimintasuunnitelma vuodeksi 2012
7. Talousarvio vuodeksi 2012
8. Jäsenmaksun suuruus henkilö- ja yhteisöjäsenille vuodeksi 2012
9. Hallituksen puheenjohtajan valinta
10. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta
11. Toiminnantarkastajan valinta
12. Mahdollinen kannanotto
13. Muut esille tulevat asiat
14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen aluksi juomme pikkujouluglögit ja keskustelemme asiantuntija-alustajan kanssa verolinjauksista ja tulevista verotuksen haasteista. Keskustelu alkaa klo 18.30. Meille on varattu Pub Pikkukarhun kabinetti.

Hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi 4-8 varsinaista jäsentä ja 0-4 yleisvarajäsentä. Ensi vuoden haasteita ovat jäsenrekisterin kuntoon laittaminen ja hallituksen jäsenten parempi henkilökohtainen vastuuttaminen. Tiedottamista tulee kehittää ja etenkin nettisivuja parantaa. Suhteet toimittajiin ja mediaan on melko hyvällä mallilla, mutta kehitettävää tälläkin saralla löytyy. Talouden puolella yhdistyksen tilanne on kokoonsa nähden vakaa. Hallituksen esittämä toiminta- ja taloussuunnitelma esitetään syyskokouksessa tai sen saa etukäteen pyytämällä.

Mikäli innostut lähtemään mukaan toimintaan, tule mukaan syyskokoukseen tai ilmoita siitä etukäteen puheenjohtaja Minna Aholalle osoitteeseen minna.ahola@utu.fi.

Kategoria(t): Ajankohtaista

Iloiset Veronmaksajat ry: Hallituksen veroesitys kohtuullinen

Hallituksen 5.10. eduskunnalle antamassa budjetissa verotuksen osuus on kohtuullisen oikeudenmukainen. Iloiset Veronmaksajat ry on tyytyväinen siihen, ettei ansiotulojen verotusta lähdetä tässä taloudellisessa tilanteessa keventämään ehdotettua inflaatiotarkistusta enempää. Arvonlisäveron entisellään pitäminen on myös oikeudenmukaista veropolitiikkaa.

Iloiset Veronmaksajat kiittää hallitusta oikean suunnan ottamisesta asuntolainan korko- ja kotitalousvähennyksen leikkaamisessa. ”Kaikki veronmaksajat ovat kustantaneet asunnon omistajien rikastumista. Kotitalousvähennyksestä merkittävä osa on käytetty remontteihin, jolla on kasvatettu asunnon arvoa. Suunta on oikea, kun tätä etuutta on leikattu.” iloitsee puheenjohtaja Minna Ahola.

Myös osinkojen verottamisessa on lähdetty oikeudenmukaisempaan suuntaan. Progressiota on syytä vielä kasvattaa ja myös perusprosentissa on kiristämisen varaa, kun otetaan huomioon osinkojen ja palkkaverotuksen epäsuhta. Listaamattomien yritysten jakamien verottomien osinkojen ylärajan laskeminen 60 000 euroon on tervetullut uudistus.

Iloiset Veronmaksajat pitää kulutusveroihin kohdistuvia verouudistuksia pääosin myönteisinä. Autoiluun ja auton omistamiseen, alkoholiin sekä makeisiin kohdistuvat veronkiristykset ovat onnistuneita.

Iloiset Veronmaksajat vaatii oikeudenmukaisuusperiaatteen vahvistamista verotukseen. ”Verokertymä on pidettävä kohtuullisena aina ja etenkin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Kansalaiset ovat valmiita maksamaan enemmän veroja, jotta hyvinvointivaltion palvelut tulevat turvatuksi. On myös selvää, että verotuksessa halutaan säilyttää oikeudenmukaisuus. Se tarkoittaa progressiivisen verotuksen osuuden kasvattamista ja kulutusverojen kohdentamista pienituloisia vähiten haittaavasti.” Ahola linjaa.

Iloiset Veronmaksajat on tyytymätön pienituloisten verotuksen keventämiseksi tehtyihin työtulovähennykseen ja kunnallisverotuksen perusvähennykseen. ”Muutos jäi ihan puolitiehen. Näiden vähennysten vaikutus lakkaa vasta n. 100 000 euron vuosituloilla. Ei siis voida puhua missään nimessä siitä, että nyt parannettiin nimenomaan pienituloisten asemaa.” harmittelee Ahola.

Iloiset Veronmaksajat on vuonna 2006 perustettu yhdistys, jonka tarkoitus on tuoda esille verotuksen hyötyjä ja ylläpitää keskustelua hyvinvointivaltion tulevaisuudesta.

Lisätiedot: puheenjohtaja Minna Ahola
minna.ahola@jhl.fi
p. 050 445 5350

Kategoria(t): Ajankohtaista

Iloiset veronmaksajat ry: Uuden hallituksen verolinjassa mukana arpapeliä

Kataisen ykköshallituksen ohjelmaan sisältyy ilahduttavia verotuksen oikeudenmukaisuutta lisääviä toimenpiteitä. Iloiset Veronmaksajat ry on tyytyväinen asuntolainan korkovähennykseen ja kotitalousvähennykseen tehtävistä leikkauksista. Myös kunnallisverotuksen perusvähennyksen ja työtulovähennyksen parantaminen ovat tervetulleita uudistuksia.

Iloiset Veronmaksajat ry on kuitenkin huolissaan tulevista veropoliittisista linjauksista. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että työtulojen verotus ei koko hallituskauden aikana kiristy. Työtulot ovat ainoa progressiivisella asteikolla verotettava tulo. Mikäli taloustilanne heikkenee ja verotusta joudutaan kiristämään, täytyy muutokset siis tehdä epäoikeudenmukaisesti kaikille yhtä suuriin kulutus- ja valmisteveroihin. Nyt pysäytetty tasaverokehitys on vaarassa jatkua uudelleen.

”Hallitus on jättänyt veroratkaisut ohjelmassaan niin auki, että kukaan ei voi olla varma oikeudenmukaisuuden säilymisestä koko neljää vuotta. Pienituloisimmille nyt tehdyt parannukset verotukseen tulee säilyttää.” vaatii puheenjohtaja Minna Ahola.

Pääomatulojen osalta verotuksen remontti jäi puolitiehen. ”Kahden prosenttiyksikön korotus suurimpiin pääomatulojen veroihin ei vielä tarkoita progressiivista ja oikeudenmukaista verotusta. Pääomatuloja ja työtuloja tulisi kohdella verotuksessa samalla tavalla. Vain näin voidaan estää eriarvoinen verottaminen ja tuloerojen kasvaminen.” toteaa Ahola.

Listaamattomista yrityksistä nostettavia osinkoja verotetaan aiempaa herkemmin, mutta vasta 60 000 euron jälkeen. Raja tulisi laskea alemmas, sillä kyseiselle erityiselle verokohtelulle ei ole perusteita.

Energiaverojen korottaminen on perusteltua vain, kun verotus kohdistuu kerskakulutukseen. Ihmisillä tulee olla aito mahdollisuus vaikuttaa verojen määrään energiankulutuksensa kautta. Terveydelle haitallisten tuotteiden verotuksen kiristäminen on kiitettävä uudistus.

lisätiedot:

puheenjohtaja Minna Ahola
minna.ahola@utu.fi
puh. 040 562 0241

Kategoria(t): Ajankohtaista

Tiedote: Iloiset Veronmaksajat ry vaatii oikeudenmukaista veroremonttia, ei kompromisseja

Iloiset Veronmaksajat ry ei hyväksy verotusjärjestelmän uudistamista ja harmaaseen talouteen puuttumista tai puuttumatta jättämistä kompromisseina. Verotuksen avulla ylläpidetään elintärkeitä peruspalveluja ja tasataan tulo- sekä hyvinvointieroja. Näiden asioiden ajamista ei hoideta kompromisseilla, vaan tahdolla.

Hallitusneuvotteluista saatujen tietojen mukaan arvonlisäveroa ei olla korottamassa, mutta tiettyihin verovähennysoikeuksiin on tulossa muutoksia. Tämän lisäksi Kokoomus ja RKP ovat torpanneet muiden valmistelemasta harmaan talouden kitkemiseen tähtäävästä paperista olennaiset kohdat.

Arvonlisäverotuksen korottamatta jättäminen on viisasta talous- ja veropolitiikkaa, mutta kokoomus ei voi vaatia tästä vastineeksi harmaan talouden, eli rikollisuuden hyväksymistä. Verovähennysten suhteen on oltava tarkkana ja niiden poistaminen ei saa kurittaa pienituloisia suhteettomasti.

”Verovähennyksiin puuttuminen on uskaliasta, sillä suurinta osaa niiden vaikutuksista ei ole pystytty laskemaan. Verojärjestelmää on kuitenkin voitava kehittää ja sen mukana joudutaan väkisin tekemään myös aina jonkin ryhmän kannalta katsottuna ikäviä päätöksiä. Verovähennysoikeuksia voidaan poistaa niiltä osin, kuin ne kohdentuvat hyvätuloisiin ja vääristävät verotuksen progressiota. Vähennysten poistamisen kautta saadut verotulot voidaan puolestaan käyttää kaikkia hyödyttäviin hyvinvointivaltion palveluihin.” linjaa puheenjohtaja Minna Ahola.

lisätiedot:

Minna Ahola, puheenjohtaja
puh. 040 562 0241
minna.ahola@utu.fi

Kategoria(t): Ajankohtaista

Myös verovähennyksistä pitää keskustella

Iloiset veronmaksajat ry on ilahtunut siitä, että edessä olevia vaaleja on kutsuttu verovaaleiksi. Keskustelu on kuitenkin jäänyt junnaamaan pääsääntöisesti tasaverokeskustelun ympärille. Verotukseen liittyy valtava määrä erilaisia verovähennyksiä, jotka muuttavat verotuksen luonnetta olennaisesti. Iloiset Veronmaksajat vaatii, että puolueet ottavat kantaa myös verovähennyksiin näissä vaaleissa.

Joidenkin mielestä myös kunnallisvero on progressiivista, koska pienituloiset saavat kyseiseen veroon vähennyksiä. Verojärjestelmän progressiivisuudesta on kuitenkin hölmöä keskustella ottamalla esiin vain sen osia. Verovähennyksiä on kaikkiaan yhteensä 201, joista kolmannes kohdistuu henkilöverotukseen ja joiden yhteenlaskettu arvo on lähes 18 miljardia. Näillä vähennyksillä on merkittäviä vaikutuksia tuloerojen kaventamiseen tai kasvattamiseen. Osalla verovähennyksistä on myös suurituloisten verotuksen progressiota lieventäviä vaikutuksia.

Erilaisten verovähennysten ajatus on tietyn elinkeinon tai verovelvollisuusryhmän tukeminen. Tästä näkökulmasta esimerkiksi kunnallisveron ansiotulovähennys on erittäin kannatettava, sillä se kohdistuu oikeudenmukaisesti kaikkein pienituloisimpiin verovelvollisiin. Kyseinen vähennys maksaa valtiolle 1,4 miljardia euroa. Lähes saman verran verotuloja jää saamatta oman asunnon myyntivoiton verovapaudesta. Asuntotulosta ja asuntolainan koroista tehtävät vähennykset ovat kalleimmat verovähennykset kattaen yhteensä edellisen päälle 2,5 miljardia euroa.

Henkilöverotuksessa suurimmat tuet kohdistuvat omistusasumisen ja tätä kautta varallisuuden kartuttamiseen. Tämän lisäksi remontteja tuetaan verovaroin. Kotitalousvähennyksen kokonaismenot valtiolle ovat n. 400 miljoonaa euroa, josta reilusti yli puolet kohdistuu yli 35 000 euroa vuodessa tienaaville ja neljännes tuloluokkien ylimpään desiiliin. 80 % kotitalousvähennykseen oikeuttavista maksuista käytetään remontteihin. Voidaan hyvällä syyllä kysyä, tarvitsevatko esimerkiksi näistä vähennyksistä hyötyvät oikeasti erityistä verokohtelua?

Iloiset Veronmaksajat ry haluaa lisätä verotuksen oikeudenmukaisuutta ja kaventaa tuloeroja. Tämä tehdään progressiivisen ansio- ja pääomatuloverotuksen lisäksi leikkaamalla suurituloisille kohdistuvia verovähennyksiä, kuten kotitalousvähennystä ja asumiseen liittyviä vähennyksiä. Kyse on oikeudenmukaisuusperiaatteen vahvistamisesta ja vastuullisesta valtion tulo- ja menoerien kohdentamisesta.

Iloiset veronmaksajat ry on mukana Suomen 10. Sosiaalifoorumissa 2.-3.4. Arabiksessa. Keskustelutilaisuus Miksi ja miten verotusta on muutettava? alkaa klo 12 Arbiksen liikuntasalissa.

Kategoria(t): Ajankohtaista

Palvelujen taso päätettävä ennen veroprosenttia!

Verotuksen tason on määräydyttävä palvelujen tarpeen mukaan eikä päivävastoin. Palvelujen taso ei voi määräytyä ennakkoon päätettyjen verotuottojen mukaan. Iloiset Veronmaksajat ry vaatii, että verovaroin kustannetaan hyvin toimivia peruspalveluja, jotka ovat kaikkien saatavilla asuinpaikasta ja –kunnasta riippumatta. Oikeudenmukainen verotus on hyvinvointivaltion ylläpitämisen lisäksi tärkein tuloeroja tasaava keino.

Hyvinvointivaltiossa on pystyttävä poliittisesti päättämään hyvinvointipalvelujen haluttu vähimmäislaatu ja –saatavuus.  Palveluja on säädeltävä lailla ja ne on tuotettava parhaalla mahdollisella tavalla. Palveluntuotannossa on kuitenkin aina huomioitava se, että julkisesti tuotetuissa palveluissa jokainen verovaroin kerätty euro menee suoraan palvelun järjestämiseen, kun taas ulkoa ostettaessa jokaisella eurolla on tehtävä myös taloudellista voittoa. Verovaroin kerätyt tulot on käytettävä suoraan palvelujen tuottamiseen, vaatii Iloisten Veronmaksajien puheenjohtaja Minna Ahola.

Verotuksen tulee aina olla oikeudenmukaista. Oikeudenmukaisin verotus syntyy progressiivisen verotuksen kautta. Kulutusverojen holtiton korottaminen ansiotulojen keventämisen kompensointikeinona on epäoikeudenmukaista ja lyhytnäköistä politiikkaa. Verojen alentaminen ei yksistään ja suoraan luo yhtään uutta työpaikkaa eikä hyvinvointia, vaan hyvinvointivaltion ylläpitämiseen tarvitaan poliittista ohjausta ja tahtoa.

Veroja on voitava myös nostaa, ja tämän tulee olla seuraavan hallituskauden poliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa yhtenä vaihtoehtona mukana, muistuttaa Ahola. Ansiotulojen verotusta on kevennetty lähes koko 2000-luvun ajan. Tämä ei voi jatkua, mikäli peruspalvelut halutaan taata jokaiselle kansalaiselle asuinpaikasta tai –kunnasta riippumatta.

Kategoria(t): Ajankohtaista