Verovelkarekisteri on hyvästä

Iloiset Veronmaksajat ry kiittää hallitusta verovelkarekisterin käyttöön ottamisesta. Tuore esitys verovelkarekisterijärjestelmästä on oiva keino vähentää verovelvoitteiden laiminlyömistä. Veroille langetettava korko ei ole selvästi ollut riittävä kannustin verovelan hoitamiseksi ajallaan. Verovelkaa syntyy myös aidosta maksukyvyttömyydestä, jota ehtii syntyä ennen, kuin verot aikanaan määräytyy perittäväksi tai jos niitä ei saada perittyä. 

Verovelkarekisteri on erinomainen julkinen keino kannustaa yrityksiä huolehtimaan verojen maksamisesta ajallaan. Iloiset Veronmaksajat kannustaa myös kansalaisia aktiivisuuteen verovelkajärjestelmän hyödyntämisestä, kun se saadaan käyttöön. Verovelaton yritys on hyvä yritys.

Kategoria(t): Ajankohtaista | Kommentoi

Hyvinvointivaltio ei pysy tyhjästä

Iloiset Veronmaksajat ry on huolissaan Suomen kehityksestä. Veropohjan rappeutuminen on hälyttävää. Varsinkin elinkeinoelämä vaatii yhä lisää hyvityksiä ja helpotuksia, joihin ei oikeasti ole varaa taloudellisesti eikä sosiaalisesti. ”Pohjoismainen hyvinvointivaltio ja hyvinvoinnin taso eivät ole syntyneet tyhjästä, eikä niiden ylläpitäminen ole ilmaista. Ihmiset ovat meitä suomalaisia tyytyväisempiä naapurimaissamme, vaikka niissä verotetaan osin kovemmin. Silti erityisesti meillä viimeiset kaksi vuosikymmentä ovat olleet yhtä hyväosaisten veronkevennysvaatimusta. Näihin vaatimuksiin on lähes poikkeuksetta myös vastattu.” summaa Iloiset Veronmaksajat ry:n puheenjohtaja Minna Salminen.

Iloiset Veronmaksajat tuohtui erityisesti hallituksen yhteisövero- ja osinkoveropäätöksistä. ”Nyt jos koskaan yrityksillä pitäisi olla varaa sitoutua työntekijöihinsä ja palkita heitä. Joulu kun tuli Etelärantaan ajoissa tänä vuonna.” huomauttaa Salminen. ”Lisäksi osinkotulokikkailu ja ansiotulojen muuntaminen pääomatuloiksi on lopetettava tykkänään ja kaikki tulot on saatava verotuksessa samalle viivalle. Tämä on puhtaasti oikeudenmukaisuuskysymys. Se on myös vähimmäisvaatimus sille, että hyvinvointivaltio voidaan säilyttää.”

Ei hallintarekisterin laajennukselle

Iloiset Veronmaksajat vaatii, että hallintarekisteriä ei laajenneta koskemaan kotimaisia sijoituksia. Hallituksen on tehtävä kaikkensa harmaan talouden torjumiseksi ja veropohjan laajentamiseksi. Hallintarekisteri ei ole markkinatalouden sääntöjen mukainen, eikä omistusten piilotus ole päätöksenteon julkisuuden kannalta moraalisesti oikein. ”Miten voidaan samaan aikaan vetää valtionhallinnon isoa yhteiskampanjaa harmaata taloutta vastaan ja toisaalla valmistella uudistusta, joka mahdollistaa miljardiluokan veronkierron? Koko hallintarekisterin voisi lakkauttaa.” järjestön puheenjohtaja Minna Salminen toteaa.

Iloiset Veronmaksajat vaatii oikeudenmukaisuutta verotukseen ja riittävän laajaa ja vakaata veronpohjan ylläpitämistä nyt ja tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ne, joilla on eniten, maksavat suhteessa vähiten. ”Eihän se nyt näin voi olla! Hallituksen riveistä vaaditaan vastikkeellisuutta kaikkein heikoimmassa asemassa olevien toimeentuloon, mutta yrityksiltä ei uskalleta vaatia mitään, ei edes yhteiskuntavastuuta. Suomesta tehdään kovaa vauhtia veroparatiisia ja banaanivaltiota. Tätä kehitystä en voi hyväksyä.” päättää puheenjohtaja Salminen.

Kategoria(t): Ajankohtaista | Kommentoi

Kehysriihi hyydytti Iloisten hymyn

Iloiset Veronmaksajat ry on pettynyt hallituksen kehysriihessä tekemiin veroratkaisuihin. Verotuksen painopiste siirtyy epäoikeudenmukaisempaan suuntaan. ”Yritykset saivat lahjaksi roiman yritysveron alennuksen samalla, kun kansalaisten verotuksessa jatketaan tasaverokehitystä.” summaa puheenjohtaja Minna Salminen.

Valtio siirsi lisää menoeriä kuntiin, joissa palvelut kustannetaan tasaverona kerättävällä kunnallisverolla. Lisäksi sähkö-, makeis- ja tupakkaverot ovat tasaveroja, joista pienituloinen kärsii muita enemmän.

Oikeudenmukainen verotus tarkoittaa sitä, että tuloja kerätään mahdollisimman laajalla veropohjalla mahdollisimman pienellä yksittäisellä verorasituksella. Lisäksi oikeudenmukaista on pitää verotuksen painopiste progressiivisena ja riittävänä, ei pienituloisia kurittavana tasaverona.

”Tämä hallitus mäjäytti oikeudenmukaisuusnäkökulmasta kansalaisia märällä rätillä. Yritysten verotusta olisi ollut kilpailunäkökulmasta varaa vaikka korottaa. Nyt tehtiin ihan päinvastoin, ja sekään ei kuulemma Elinkeinoelämän keskusliitolle riitä. Veropohjaa olisi ylipäänsä pitänyt laajentaa, ei kaventaa.” tilittää Salminen.

Verotuloja pitäisi kerätä esimerkiksi etenkin kaivostoiminnasta, asuntolainan korkovähennys poistamalla ja kotitalousvähennystä pienentämällä. Harmaan talouden torjuntaan on kohdistettava lisää viranomaistoimia, joka maksaa itsensä takaisin euroina ja kansalaisten parantuneena veronmaksumoraalina.

Hyvinvointivaltio ei synny, eikä pysy tyhjästä. Kansalaisille tarvitaan työtä ja verotuloja. ”Nähtäväksi jää, työllistävätkö yritykset yhtään aiempaa enempää, tuskin.” epäilee Minna Salminen.

Iloiset Veronmaksajat on vuonna 2004 perustettu yhdistys, joka kamppailee hyvinvointivaltion ja oikeudenmukaisen verotuksen ylläpitämisen puolesta.

Lisätiedot: puheenjohtaja Minna Salminen 040 562 0241

Kategoria(t): Ajankohtaista | Kommentoi

YHTEISÖVEROJA ON VARAA VAIKKA KOROTTAA

Suomen yhteisöverokanta on muihin vientivetoisiin maihin verrattuna edelleen alhainen.
Iloiset Veronmaksajat muistuttaa lisäksi keskustelun harhaanjohtavuudesta, sillä erilaisten
verotukien ja muiden verohelpotusten johdosta yhteisöveroprosentin vertaaminen maittain
ei ole hedelmällistä.

”Suomessa palautetaan erilaisina tukina yrityksille vuosittain merkittäviä summia. Lisäksi
yrityksiä kohdellaan eriarvoisesti niin kauan, kuin isot pystyvät suunnittelemaan ja
pakenemaan verojen maksua pienten kustannuksella.” muistuttaa Ilosten puheenjohtaja
Minna Salminen. Pienet yritykset maksavat yhteisöveroista 30 prosenttia isojen maksaessa 5.

Yhteisöveroa on jo viime vuosina laskettu. 1.1.2012 yhteisövero laskettiin 24,5 prosenttiin.
Vuosina 2005-2011 se oli 26 prosenttia, kun se sitä aikaisemmin oli vielä 29 prosenttia.
Samaan aikaan työttömyys Suomessa on kasvanut.

Yritystukien määrä on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana yli 50 prosenttia. Valtio
tuki yrityksiä avustuksina, lainoina ja takauksina vuonna 2011 noin 1230 milj. eurolla.
Yhteisöveroja maksettiin samana vuonna n. 4700 milj. euroa. Vuonna 2007 yhteisöveroja
maksettiin vielä yli 7000 milj. Euroa. Veroa maksavien yhteisöjen lukumäärä on pysynyt tänä
aikana lähes samana, eli hyötyjiä löytyy.

”Voidaan perustellusti kysyä, onko yhteiskunnan maksamat tuet kohdistuneet oikein? Entä
mikä on ollut tilanne yritysten yhteiskuntavastuun kanssa samana aikana?” Salminen kysyy.

Yrityksiä tuetaan lisäksi mittavilla yrityspalveluilla, joissa työskentelee noin 4 400 henkeä, eli
tuki yrityksille tätä kautta on n. 350 milj. euroa palkkakustannuksina.

Iloiset Veronmaksajat vaatii, että yritysten tukipolitiikkaan tulee järkeä ja että
yhteisövero pidetään nykyisellään tai sitä voidaan jopa nostaa. Lisäksi erilaisia
verovähennyksiä pitää entisestään karsia sieltä, missä ne kohdistuvat epätasaisesti ja yleensä
hyvätuloisille. ”Kotitalousvähennys on yksi näistä verovähennyksistä, joka sietää joutaa
historiaan.” vaatii Minna Salminen.

Iloiset Veronmaksajat on vuonna 2004 perustettu yhdistys, jonka tarkoitus on osallistua
verokeskusteluun tuomalla esiin verotuksen hyötyjä ja muistuttamalla verotuksen
oikeudenmukaisuudesta.

Lisätiedot: puheenjohtaja Minna Salminen
salminenminnajo@gmail.com tai 040 562 0241

Kategoria(t): Ajankohtaista | Kommentoi

Iloiset Veronmaksajat ei hyväksy arvonlisäveron korotusta

Hallituksen valmistautuessa helmi-maaliskuun budjettiriiheen, on hyvä muistaa, että pienituloisten kurittaminen ei ole oikeudenmukaista politiikkaa. Arvonlisäveron korottaminen kohdistuisi rankimmin kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin.

”Tasaveron luonteisia veroja on syytä olla korottamatta tässä tilanteessa, jossa tuloerojen kasvu on edelleen arkipäivää”, muistuttaa Iloisten Veronmaksajien puheenjohtaja Minna Salminen. ”Meillä on varaa tehdä verotuksesta oikeudenmukaisempi korottamalla pääomatuloista maksettavaa veroa ja kiristämällä progressiota kaikkein eniten tienaavien osalta.” hän jatkaa.

Iloiset Veronmaksajat kiittelee tällä hallituskaudella aloitettua verotuksen oikeudenmukaistamista, mutta muistuttaa, että tällä saralla on edelleen korjattavaa. ”Solidaarisuusveron kaltaisia kokeiluja voidaan jatkossakin tehdä, mutta olennaisinta on tehdä verotukseen kokonaisremontti. Nyt pitäisi viimein huomioida tulomuotojen muuttuminen. Suurituloisimmat saavat palkkatulojen sijaan pääomatuloja ja niiden verottaminen on jäänyt auttamattomasti jälkeen.” Salminen muistuttaa.

Iloiset Veronmaksajat ry on vuonna 2004 perustettu vapaa kansalaisjärjestö, jonka tarkoitus on muistuttaa verojen hyödyllisyydestä ja se kannattaa hyvinvointivaltion ylläpitämistä riittävin verotuloin.

Yhdistyksen johdossa jatkaa vuonna 2013 puheenjohtaja Minna Salminen (Ahola). Muut johtokunnan jäsenet ovat Petri Honkanen, Anssi Häkkinen, Hannu Ikonen (vpj), Timo Kontio, Otto Köngäs , Pertti Lantta, Rami Lindströn ja Björn Wiemers.

Julkaisuvapaa

Lisätiedot: Minna Salminen puh. 040 5620241

Kategoria(t): Ajankohtaista | Kommentoi

Toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Iloiset Veronmaksajat ry järjestää toimintavuoden aikana vähintään kaksi keskustelutilaisuutta, jotka voivat olla sääntömääräisten yhdistyksen kokousten yhteydessä. Tämän lisäksi Iloiset veronmaksajat osallistuu kansalaisjärjestöjen yhteiseen Sosiaalifoorumiin.

Toimintansa esittelyn tueksi yhdistys laatii ja painattaa esitteen, sekä parantaa nettisivuja ja osallistuu aktiivisesti sosiaalisessa mediassa käytävään keskusteluun. Yhdistyksen jäsenille lähetetään postitse kirje, jossa kerrotaan jäsenmaksun maksamisesta ja yhdistyksen kuulumisista.

Yhdistyksen sääntöuudistus aloitetaan heti tammikuussa. Säännöt pyritään saamaan vahvistetuksi syyskokoukseen, eli marraskuun loppuun mennessä.

Iloiset Veronmaksajat on vuonna 2013 luotettava, ennakoiva ja oma-aloitteinen keskustelun avaaja veroasioissa. Yhdistys ottaa kantaa ajankohtaisiin veroaiheisiin mielipidekirjoitusten ja kannanottojen muodossa. Medialista päivitetään vastaamaan yhdistyksen tarpeita.

Yhdistyksen jäsenrekisteriä kehitetään ja viestintää monipuolistetaan. Jäsenmaksuja kerätään vähintään 1000 eurolla ja jäsenistöä aktivoidaan erilaisilla kyselyillä sekä järjestämällä keskusteluita ja tapahtumia. Jäsenille lähetetään 3-5 kertaa vuodessa jäsentiedote.

Hallituksen jäsenet vastuutetaan seuraaviin tehtäviin: varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, jäsenasioiden hoitaja, tapahtumavastaava, nettisivuvastaava ja tiedotusvastaava. Puheenjohtaja vastaa yhdistyksen yleisestä toiminnan pyörittämisestä.

Kategoria(t): Ajankohtaista | Kommentoi

Kasvun hinta? -keskustelutilaisuus talouskasvusta, ympäristöstä ja verotuksesta

Miksi talouskasvua tarvitaan? Voiko talous kasvaa ikuisesti? Onko kollektiivinen sopiminen veronmaksajille eduksi vai haitaksi? Kuka maksaa hyvinvointipalvelut tulevaisuudessa?

Tilaisuuden aluksi kuullaan kolme alustusta:

Pilvi Torsti, Työministeri Ihalaisen erityisavustaja – Talouskasvu valtiontalouden näkökulmasta haasteineen

Minna Ahola, JHL ry:n sopimustoimitsija ja Iloisten väistyvä puheenjohtaja – Sopimuskulttuurin voittajat ja häviäjät

Sonja Laakso, Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen opiskelija – Kulutus ja ympäristön rajat – voiko jatkuva kasvu olla kestävää?

Alustusten jälkeen keskustelua ja kysymyksiin vastaamista.

Tilaisuuden järjestää Iloiset Veronmaksajat ry Helsingissä ravintola Karhunpojan kabinetissa osoitteessa Hakaniemenkatu 7 torstaina 26.1. klo 18-20. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Tilaisuuden jälkeen pidetään ylimääräinen yhdistyksen kokous, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

Iloiset Veronmaksajat ry:n hallituksen puolesta
Minna Ahola
puheenjohtaja

Kategoria(t): Ajankohtaista | Kommentoi

Raamisopimuksen lasku on maksettava oikeudenmukaisesti

Valtion budjetin yhteydessä päätetään myös marraskuussa sovitun raamisopimuksen tuomasta lisälaskusta veronmaksajille. Hallituksen 400 miljoonaa euroa maksava vastaantulo lisää paineita valtion velan kasvattamiseen, verojen kiristyksiin ja palvelujen leikkauksiin. Vaikka keskeinen osa raamisopimuksen myötä sovituista hallituksen myötäjäisistä hyödyttää yrittäjiä, laskun kuittaavat veronmaksajat. Iloiset veronmaksajat ry ei pidä tätä oikeudenmukaisena politiikkana.

Raamisopimuksen kustannuksia ei saa maksattaa pienituloisilla. Iloiset Veronmaksajat ry vaatii, että toimet kohdistetaan siihen väestönosaan, joka pystyy kantamaan seuraukset parhaiten. Lisää valtion tuottoja on haettava verovähennysten leikkaamisella. Tällaisia hyvin toimeentulevaan väestönosaan kohdistuvia vähennyksiä ovat asuntojen myyntivoiton verovapauden poistaminen, asuntolainan korkovähennyksen poistaminen ja työmatkakuluihin kohdistuvien vähennysten leikkaaminen. Lisäksi veronkorotuksia on kohdistettava lisää pääomatuloihin ja kerskakulutukseen sekä ympäristöä kuormittaviin toimiin kohdistuvien hankintojen verottamiseen.

Hallituksen on myös lisättävä toimia harmaan talouden valvonnan tehostamiseen ja verosuunnittelun järkeistämiseen. Harmaata taloutta tulee kitkeä lisäämällä resursseja aidosti valvovaan ja toimeenpanevaan viranomaistoimintaan. Näin henkilöön kohdistuva verotus voidaan pitää maltillisena. Hallituksen on myös käynnistettävä pohdinta epäterveen ja veropetoksiin rinnastettavan verosuunnittelun ehkäisemiseksi.

lisätietoja:

puheenjohtaja Minna Ahola

Kategoria(t): Ajankohtaista | Kommentoi

Syyskokous ja keskustelu 14.12. klo 18.30 alkaen

Iloiset Veronmaksajat ry:n syyskokous pidetään keskiviikkona 14.12. klo 18.30 alkaen pub Karhunpojassa, Helsingissä osoitteessa Hakaniemenkatu 7.

Asialistalla ovat seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Kokouksen järjestäytyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Toimintasuunnitelma vuodeksi 2012
7. Talousarvio vuodeksi 2012
8. Jäsenmaksun suuruus henkilö- ja yhteisöjäsenille vuodeksi 2012
9. Hallituksen puheenjohtajan valinta
10. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta
11. Toiminnantarkastajan valinta
12. Mahdollinen kannanotto
13. Muut esille tulevat asiat
14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen aluksi juomme pikkujouluglögit ja keskustelemme asiantuntija-alustajan kanssa verolinjauksista ja tulevista verotuksen haasteista. Keskustelu alkaa klo 18.30. Meille on varattu Pub Pikkukarhun kabinetti.

Hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi 4-8 varsinaista jäsentä ja 0-4 yleisvarajäsentä. Ensi vuoden haasteita ovat jäsenrekisterin kuntoon laittaminen ja hallituksen jäsenten parempi henkilökohtainen vastuuttaminen. Tiedottamista tulee kehittää ja etenkin nettisivuja parantaa. Suhteet toimittajiin ja mediaan on melko hyvällä mallilla, mutta kehitettävää tälläkin saralla löytyy. Talouden puolella yhdistyksen tilanne on kokoonsa nähden vakaa. Hallituksen esittämä toiminta- ja taloussuunnitelma esitetään syyskokouksessa tai sen saa etukäteen pyytämällä.

Mikäli innostut lähtemään mukaan toimintaan, tule mukaan syyskokoukseen tai ilmoita siitä etukäteen puheenjohtaja Minna Aholalle osoitteeseen minna.ahola@utu.fi.

Kategoria(t): Ajankohtaista | Kommentoi

Iloiset Veronmaksajat ry: Hallituksen veroesitys kohtuullinen

Hallituksen 5.10. eduskunnalle antamassa budjetissa verotuksen osuus on kohtuullisen oikeudenmukainen. Iloiset Veronmaksajat ry on tyytyväinen siihen, ettei ansiotulojen verotusta lähdetä tässä taloudellisessa tilanteessa keventämään ehdotettua inflaatiotarkistusta enempää. Arvonlisäveron entisellään pitäminen on myös oikeudenmukaista veropolitiikkaa.

Iloiset Veronmaksajat kiittää hallitusta oikean suunnan ottamisesta asuntolainan korko- ja kotitalousvähennyksen leikkaamisessa. ”Kaikki veronmaksajat ovat kustantaneet asunnon omistajien rikastumista. Kotitalousvähennyksestä merkittävä osa on käytetty remontteihin, jolla on kasvatettu asunnon arvoa. Suunta on oikea, kun tätä etuutta on leikattu.” iloitsee puheenjohtaja Minna Ahola.

Myös osinkojen verottamisessa on lähdetty oikeudenmukaisempaan suuntaan. Progressiota on syytä vielä kasvattaa ja myös perusprosentissa on kiristämisen varaa, kun otetaan huomioon osinkojen ja palkkaverotuksen epäsuhta. Listaamattomien yritysten jakamien verottomien osinkojen ylärajan laskeminen 60 000 euroon on tervetullut uudistus.

Iloiset Veronmaksajat pitää kulutusveroihin kohdistuvia verouudistuksia pääosin myönteisinä. Autoiluun ja auton omistamiseen, alkoholiin sekä makeisiin kohdistuvat veronkiristykset ovat onnistuneita.

Iloiset Veronmaksajat vaatii oikeudenmukaisuusperiaatteen vahvistamista verotukseen. ”Verokertymä on pidettävä kohtuullisena aina ja etenkin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Kansalaiset ovat valmiita maksamaan enemmän veroja, jotta hyvinvointivaltion palvelut tulevat turvatuksi. On myös selvää, että verotuksessa halutaan säilyttää oikeudenmukaisuus. Se tarkoittaa progressiivisen verotuksen osuuden kasvattamista ja kulutusverojen kohdentamista pienituloisia vähiten haittaavasti.” Ahola linjaa.

Iloiset Veronmaksajat on tyytymätön pienituloisten verotuksen keventämiseksi tehtyihin työtulovähennykseen ja kunnallisverotuksen perusvähennykseen. ”Muutos jäi ihan puolitiehen. Näiden vähennysten vaikutus lakkaa vasta n. 100 000 euron vuosituloilla. Ei siis voida puhua missään nimessä siitä, että nyt parannettiin nimenomaan pienituloisten asemaa.” harmittelee Ahola.

Iloiset Veronmaksajat on vuonna 2006 perustettu yhdistys, jonka tarkoitus on tuoda esille verotuksen hyötyjä ja ylläpitää keskustelua hyvinvointivaltion tulevaisuudesta.

Lisätiedot: puheenjohtaja Minna Ahola
minna.ahola@jhl.fi
p. 050 445 5350

Kategoria(t): Ajankohtaista | Kommentoi